• 243/11 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Tp.HCM

Dịch vụ

CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM
Hàng hóa sẽ được phát đến địa chỉ người nhận trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 ngày làm việc
CHUYỂN PHÁT QUA NGÀY
Hàng hóa sẽ được phát đến địa chỉ người nhận trong ngày làm việc tiếp theo
CHUYỂN PHÁT NHANH
Hàng hóa sẽ được phát đến địa chỉ người nhận trong ngày
CHUYỂN PHÁT TỐC HÀNH
Thời gian toàn trình của dịch vụ Chuyển phát tốc hành tại TP. Hồ Chí Minh tối đa là 4 giờ làm việc

Đối tác